Certifikat och andra viktigheter

ISO-certifikat säkerställer kvaliteten

Internrevisioner och ISO-certifieringar av ackrediterad revisor är kontrollfunktioner som sätter nivån och får oss att ständigt arbeta med förbättringar och hitta rotorsaken till avvikelser.

Läs mer

Fair Transport – för sunda transporter

Detta är transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg där syftet är att sunda och hållbara transporter ska öka i andel på vägarna. Med certifieringen vill åkerinäringen bidra till att nå landets klimatmål, Nollvision, och att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor där goda arbetsvillkor ska vara självklart för alla som verkar i branschen.

Läs mer

”Syftet är att sunda och hållbara transporter ska öka i andel på vägarna.”

Har du några frågor, kontakta oss

Kanske har du frågor som du funderar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss