Slamsugningstjänster

Snabbt, säkert och effektivt, så kan våra slamsugningstjänster beskrivas. Flexibelt kan vi också lägga till, för det finns många uppgifter och problem som vår slamsugning löser.

Jour

Vi har givetvis jour dygnet runt året runt.

Jourtelefon för slamsugning & högtryckspolning:
Vardagar kl. 16:00 – 07:00
Helger: Dygnet runt.

Tel. 033 – 10 70 50

Slamsugning

Vi utför slamsugning av oljeavskiljare, septiktankar, trekammarbrunnar, fettavskiljare och dagvattenbrunnar.

Vi utför också slamsugning av enskilda avlopp och fettavskiljare åt Borås Stad, Marks Kommun och Bollebygds Kommun.

Slamsugning farligt avfall

Flytande farligt avfall behöver tas om hand, det löser vi med slamsugning. Vi erbjuder även tömning/rengöring av oljeavskiljare samt återfyllning vid behov.

Torrsugning

Med torrsugning kan vi få upp aska, spån, grus, stenar och gammal isolering. Vi kan även blåsa in nytt material, till exempel makadam eller singel, i källare, på innergårdar eller där framkomligheten är begränsad. Dessutom kan vi grävsuga där det kan vara svårt att gräva, till exempel runt kablar, i kulvertar med mera. Med samma teknik kan vi frilägga ledningar som är svåra att komma åt.

Kontroll av oljeavskiljare

Hos oss kan du beställa 6-månaders kontroller på oljeavskiljare. Kontrollerna omfattar mätning av tjocklek på slam och olja samt funktionskontroll på larm och automatisk avstängning. Dessutom erbjuder vi en okulärbesiktning samt 5-årskontroll av oljeavskiljare. Vi är auktoriserade av STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening) och utfärdar alltid protokoll efter utförd kontroll.

Sanering

Har du råkat ut för översvämning eller har en tank som börjat läcka? Då kan vi ta hand om saneringen med våra slamsugningsbilar. Vi hjälper dig även med sanering av flytande farligt avfall som exempelvis diesel eller spillolja.

Pumpgrop/pumpbrunn

Ibland kan det vara bra att bara slamsuga och/eller spola rent pumpbrunnen, det ordnar vi.

Dagvattenbrunnar/ledningar

Behöver du hjälp med slamsugning och renspolning av dagvattenbrunnar, dagvattenledningar eller stuprör gör vi det snabbt och smidigt. Både vid akuta stopp eller i underhållande syfte. Vi kan också lägga upp ett serviceavtal med slamsugning och/eller renspolning i samråd med kunden.

Har du några frågor, kontakta oss.

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss
/* Use the Inter Font */ @import url("https://use.typekit.net/mzk8kjq.css"); #printfriendly { font-family: "neue-aachen-pro", sans-serif !important; } #pf-body h1, #pf-body h2, #pf-body h3, #pf-body h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } h1, h2, h3, h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } #pf-body h2 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } p { font-family: Helvetica, sans-serif!important; } #printfriendly #pf-src { display: none !important; }