Rivningstjänster

Vi är Borås största rivningsentreprenör. Genom vårt kompletta maskin- och tjänsteutbud åtar vi oss nästan alla typer av rivningsuppdrag.

Vi river allt

Vårt helhetskoncept omfattar allt från upprättande av rivningsplaner, saneringsarbeten, rivning, källsortering av rivningsmassor och borttransport av rivningsmassor till destruktion av farligt avfall när så är aktuellt. Vi tar också alltid fram en komplett rivningsdokumentation, allt i enlighet med myndigheternas krav.

Dessutom erbjuder vi miljöinventering inför den planerade rivningen.

Exempel på tjänster:

  • Rivningsentreprenader
  • Klipp och kraschning
  • Knackning

Detta kan också vara intressant för dig

  • Entreprenadmaskiner
  • Anläggningstransporter

Har du några frågor, kontakta oss.

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss
/* Use the Inter Font */ @import url("https://use.typekit.net/mzk8kjq.css"); #printfriendly { font-family: "neue-aachen-pro", sans-serif !important; } #pf-body h1, #pf-body h2, #pf-body h3, #pf-body h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } h1, h2, h3, h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } #pf-body h2 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } p { font-family: Helvetica, sans-serif!important; } #printfriendly #pf-src { display: none !important; }