Vad du än behöver, vi står till din tjänst

Vi har hållit på i många år. På resan har vi byggt upp en enorm erfarenhet och kompetens. Det hindrar oss inte från att lyssna på dig, förstå dina behov och lösa dem på ett kundanpassat, noggrant och smidigt sätt. Varsågod, välj bland alla våra tjänster, förpackade under våra tre olika affärsområden. Eller skapa en ny tjänst, anpassad efter just dina behov, tillsammans med oss.

Bygg & anläggning

Anläggningstransporter

Allt från asfalts-, betong- och tippbilsleveranser till lastväxlare. Vi schaktar och transporterar det mesta, stora eller små uppdrag är lika välkomna. Med våra cirka 70 anläggningsbilar kan vi alltid anpassa oss efter dina behov.

Läs mer
Kranbilstransporter

Söker du någon som lägger ut jord och krossprodukter, vi löser det både smidigt och kostnadseffektivt. Vi kan också ta upp buskar, träd och hjälpa till med lossning av långgods, göra förflyttningar och köra breda transporter.

Läs mer
Gräv- och torrsugning

Perfekt för trånga eller svåråtkomliga utrymmen. Grus, aska, löv, sand, sågspån, taksingel, makadam, pellets eller isoleringsull spelar ingen roll. En grävsug är också ett bra alternativ för att blåsa in material.

Läs mer
Markjobb, entreprenadmaskintjänster

Massförflyttningar, schaktjobb, olika maskintyper, hålslagning och väghyvling är bara något av allt det vi kan hjälpa till med. Till våra entreprenadmaskiner hör alltid erfarna förare som tar ett helhetsansvar.

Läs mer
Jord, grus och krossprodukter

Vi erbjuder högklassiga produkter som grus, kross och jord för alla typer av markarbeten, till exempel tomter, parker och lekplatser. Det kan också handla om betongtillverkning och väggrusning.

Läs mer
Mottagning av schaktmassor

Förorenade massor, rena massor, betong och asfalt, vi tar hand om det. Naturligtvis har vi alla tillstånd som krävs samt väl upparbetade rutiner kring provtagning, karaktärisering och rapportering.

Läs mer
Lastnings- lossnings- och hjullastartjänster

Våra hjullastare, teleskoptruckar och motviktstruckar fixar det mesta, från omlastning av gods till annat material eller inflyttning av tunga maskiner. Vi erbjuder en bred maskinpark för alla behov.

Läs mer
Lyft- och krantjänster

Tunga och höga lyft av framför allt byggmaterial på arbetsplatser är sådant vi har lång erfarenhet av. Men vi löser också vissa montagearbeten för olika typer av byggnader och villor.

Läs mer
Maskinflytt och specialtransporter

Behöver du transportera tunga och breda entreprenadmaskiner eller skogsmaskiner mellan olika platser kan vi lösa det åt dig. Vi är dessutom ensamma i Borås-regionen om att kunna göra det.

Läs mer
Rivningstjänster

Vi river med största noggrannhet och säkerhet. Och vi gör allt, från upprättande av rivningsplaner till borttransport av rivningsmassor. Med vårt kompletta maskin- och tjänsteutbud är vi störst i Borås.

Läs mer
Snöröjning, vinterväghållning

Med hjälp av hjullastare, traktorer och lastbilar erbjuder vi all typ av snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpning. För vägar och parkeringar på industri-, handels- och hyresfastigheter samt vägföreningar.

Läs mer
Industriflytt

Vi har lång erfarenhet av att flytta många olika typer av industrimaskiner. Tunga eller otympliga, vi löser det. Med våra kompetenta medarbetare och långa erfarenhet kan du känna dig trygg från början till slut.

Läs mer
Väggrusning

Det här är en tjänst för dig som har ett underhållsbehov av grusvägar, till exempel vägföreningar. Vi hjälper dig att renovera och underhålla grusvägarna så att de blir säkra, dessutom kan vi hyvla dem.

Läs mer
Verkstadstjänster

Under vårt helägda dotterföretag Borås Schakt AB finns alla våra verkstadstjänster samlade. Vi erbjuder det mesta inom reparationer, service, om- och påbyggnationer av fordon, maskiner och kringutrustning.

Läs mer

Gods & logistik

Kundunika uppdrag – Bud och express

Vi erbjuder fordon som passar just dina behov. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Du bokar, vi hämtar och levererar snabbt och effektivt. En tjänst för dig som ställer höga krav på leveransprecision och säkerhet.

Läs mer
Distribution, paket & pall

Eftersom ditt gods samlastas med andras blir transporten både billigare och mer miljövänlig. Att ingen omlastning sker innebär också minimal risk för godsskador. Addera gärna några av våra tilläggstjänster.

Läs mer
Partigods

Det kan handla om lådor, pallar med olika dimensioner, kartonger, burar, långgods och EUR-pallar – nästan vad du vill. Risken för godsskador är minimal då godset endast hanteras vid lastning och lossning.

Läs mer
Lager- och industriflytt

Vi tar hand om allt och anpassar oss efter speciella önskemål gällande flyttdagar och tider. Med noggrann planering kan den ordinarie verksamheten fortsätta så normalt som möjligt.

Läs mer
Lager- och terminalverksamhet

Söker du lagerhållning, från enstaka pall till mer komplexa helhetslösningar, har vi tjänsten. Om uppdraget är litet eller stort spelar ingen roll, vi hittar en logistiklösning som ger hög säkerhet och trygg leverans.

Läs mer
Bygglogistik

Vi har kunskapen och resurserna för att bistå dig som kund med omfattande Bygglogistiklösningar. Korttidslagra erat byggmaterial hos oss och låt våra lastbilar och maskiner leverera till byggarbetsplatsen när ni vill ha det. Givetvis tar vi hand om erat avfall också.

Läs mer
Termotransport samt kyl- och fryslager

Behöver du hjälp med att transportera, lagra eller omlasta kyl- och frysgods tar vi hand om det. Vi, som experter på termotransporter, har mycket lång erfarenhet av att upprätthålla obrutna fryskedjor.

Läs mer
Pellets

Vi säljer och levererar pellets över hela vår region. Allt du behöver tänka på är vägbredden, den fria höjden, att vägen tål ett visst axeltryck och att det är snöfritt och sandat.

Läs mer
Bohags- och kontorsflytt samt magasinering

För dig som söker kvalitetssäkrade flyttjänster och smarta förvaringslösningar där plusgrader, larm och bevakning är självklarheter. Tjänster som passar allt från privatpersoner och företag till kommuner och landsting.

Läs mer

Miljö & återvinning

Industriavfall

Vi kan industriavfall, allt från hämtning på ett effektivt sätt till utbildning av alla medarbetare. Allt anpassat efter just ert företags behov. Vi ansvarar och håller i hela kedjan, utan några mellanhänder.

Läs mer
Byggavfall

Avfallshanteringen på byggplatser är en ständig fråga, vi har helhetslösningarna som fungerar. Allt anpassas efter byggprocessens olika skeden. Vi tar hand om allt från utställning av container till transporter av byggavfall samt statistikrapporter.

Läs mer
Återvinning

Vi har stor och lång erfarenhet av omfattande återvinningsverksamhet på egna anläggningar i Borås och Ulricehamn. Kontakta oss så tar vi hand om alla typer av material.

Läs mer
Hyra av container privat, BRF

Behöver du hjälp med bortforsling av avfall vid till exempel städ- och trädgårdsdagar? Hyr en container eller ett flak från oss. Här kan allt slängas, från trädgårdsris till blandat avfall. Vi levererar och hämtar när ni är klara.

Läs mer
Slamsugningstjänster

Våra slamsugningstjänster, som omfattar olika typer av slamsugning, är ofta en väldigt bra lösning på många problem. Vi slamsuger det mesta och gör det snabbt, säkert och effektivt.

Läs mer
Avlopp- och Spoltjänster

Vi har lösningarna, bokstavligt talat, om avloppen krånglar. Det kan handla om allt från fastighetsspolning och renspolning av dagvattenbrunnar till filmning av rör. Allt det du inte ser med blotta ögat fixar vi.

Läs mer
Poolfyllning, vattenbrunnar

Låt oss fylla eller tömma din pool tryggt, snabbt och säkert. Detsamma gäller brunnar, de behöver skötas om för att fungera på bästa sätt. Behöver du bara spola rent brunnen fixar vi det också.

Läs mer
Farligt avfall

Vi tar hand om allt, från enstaka transporter till långsiktiga avtalslösningar. Tillsammans skräddarsyr vi upplägg som passar ert företag så att hanteringen av farligt avfall både blir hållbart, korrekt och lagligt.

Läs mer
Hushållsavfall, sophämtning

På uppdrag av flera kommuner tar vi hand om allt hushållsavfall. Vi har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag och gör det snabbt och effektivt på ett hållbart sätt.

Läs mer

Har du några frågor,
kontakta oss.

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss