Byggavfall

Vi erbjuder helhetslösningar för avfallshantering på byggprojekt. Genom att vi är med tidigt i byggprocessen ökar vi sannolikheten till en effektiv och enkel avfallsprocess med maximal sortering av avfall. Under ett byggstartsmöte har vi möjlighet att bidra med vår erfarenhet, kompetens och rekommendationer för att minimera mängden avfall. Vi strävar alltid efter att finna de mest optimala lösningarna för dig som kund.

Enkel åtkomst

Det första vi gör är att hitta en optimal placering av sorteringsstationen på byggplatsen. Det viktigaste och mest effektiva är att åtkomsten är enkel. ”Det ska vara lätt att göra rätt” är våra ledord.

Tydlig information

Samtliga behållare märks upp med tydliga skyltar, om det behövs märker vi dem även på olika språk. Allt för att du som byggare ska kunna ägna dig åt annat. Vi monterar även upp instruktioner på en större tavla vid sorteringsstationen som visar hur olika material ska sorteras. Detta är mycket uppskattat hos medarbetare eftersom det skapar förståelse, engagemang och motiverar alla till att bidra till bättre sortering.

Container, flak och kärl

Vårt utbud av containers, flak, kärl och storsäckar är brett för att tillgodose alla typer av behov. Läs mer om våra olika avfallsbehållare här. Produktblad Container&Flak

Anpassade behållare

Förtätning av städer blir allt vanligare samtidigt som det ställer högre krav på avfallshantering. Ibland finns det helt enkelt inte plats för containers. Vi har därför arbetat fram olika koncept där behållare anpassas efter byggprocessens olika skeden. Ett exempel kan vara hämtning av wellpapp och mjukplast vilket kan ske med platstömmande fordon som kör på regelbundna turer vilket skapar bra ekonomi.

Farligt avfall i tryggt förvar

För att kunna erbjuda ett komplett utbud av tjänster har vi alla tillstånd som krävs för transport och hantering av farligt avfall. Vi tar hand om allt från enstaka transporter till långsiktiga avtalslösningar. Det farliga avfallet hanterar vi på ett hållbart, korrekt och lagligt sätt. För att du ska uppfylla alla lagkrav hyr vi ut anpassade miljöskåp avsedda för förvaring av farligt avfall. Skåpen är inredda med behållare som är tydligt uppmärkta. Vid tömning upprättar vi samtliga transportdokument och kan agera ombud för din rapporteringsskyldighet.

Storsäck

Vi erbjuder två storlekar på storsäckar, detta för att du enkelt ska kunna källsortera avfallet. Storsäckar är både platseffektivt och ekonomiskt, dessutom kan du sortera tunga avfallsslag. Tjänsten passar både företag och privatpersoner. När storsäcken är fylld hämtar vi den med kranbil och kör avfallet till vår egen anläggning för fortsatt behandling.
 
Källsortera avfallet
En storsäck får plats på en liten yta, det gör att även du som har ont om plats kan källsortera ditt avfall. Det är dessutom möjligt att sortera tunga avfallsslag i storsäcken, något som inte alltid fungerar med andra behållare. Storsäcken finns i storlekarna 1000 liter (max 1250 kg) och 2 000 liter (max 1000 kg). Med kranbil har vi sedan möjlighet att hämta säcken där vanliga fordon inte kommer åt.
 
Så går det till
1. Köp säcken av oss.
2. Välj att hämta den själv eller att vi kör ut den.
3. Fyll säcken med ditt avfall. 
4. Beställ hämtning av säcken.
5. Säcken körs till vår egen behandlingsanläggning
6. Avfallet kvalitetssäkras innan det slutligen behandlas.
 
Kom ihåg! Ställ säcken inom en radie av 5 meter från farbar väg. Är det längre avstånd så uppge det vid beställning. 
 
Digital signering

Digital signering för karaktärisering av konstruktionsmassor

Har du några frågor, kontakta oss.

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss
/* Use the Inter Font */ @import url("https://use.typekit.net/mzk8kjq.css"); #printfriendly { font-family: "neue-aachen-pro", sans-serif !important; } #pf-body h1, #pf-body h2, #pf-body h3, #pf-body h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } h1, h2, h3, h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } #pf-body h2 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } p { font-family: Helvetica, sans-serif!important; } #printfriendly #pf-src { display: none !important; }