Tjänster som underlättar för industri och handel

De flesta av oss är vanemänniskor, har vi köpt en tjänst från en partner fortsätter vi gärna med det. Även om det ofta kan bli mer effektivt att samla alla ägg i en korg. Vi erbjuder alla de tjänster som du inom industri och handel efterfrågar. Sådana som underlättar vardagen och löser små och stora problem. Så att du kan fokusera på ditt.

Distribution, paket & pall

Eftersom ditt gods samlastas med andras blir transporten både billigare och mer miljövänlig. Att ingen omlastning sker innebär också minimal risk för godsskador. Addera gärna några av våra tilläggstjänster.

Läs mer
Partigods

Det kan handla om lådor, pallar med olika dimensioner, kartonger, burar, långgods och EUR-pallar – nästan vad du vill. Risken för godsskador är minimal då godset endast hanteras vid lastning och lossning.

Läs mer
Kundunika uppdrag – Bud och express

Vi erbjuder fordon som passar just dina behov. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Du bokar, vi hämtar och levererar snabbt och effektivt. En tjänst för dig som ställer höga krav på leveransprecision och säkerhet.

Läs mer

”Våra tjänster har tillgodosett behoven hos företagen i Boråsregionen i många år.”

Industriavfall

Vi kan industriavfall, allt från hämtning på ett effektivt sätt till utbildning av alla medarbetare. Allt anpassat efter just ert företags behov. Vi ansvarar och håller i hela kedjan, utan några mellanhänder.

Läs mer
Farligt avfall

Vi tar hand om allt, från enstaka transporter till långsiktiga avtalslösningar. Tillsammans skräddarsyr vi upplägg som passar ert företag så att hanteringen av farligt avfall både blir hållbart, korrekt och lagligt.

Läs mer
Industriflytt

Vi har lång erfarenhet av att flytta många olika typer av industrimaskiner. Tunga eller otympliga, vi löser det. Med våra kompetenta medarbetare och långa erfarenhet kan du känna dig trygg från början till slut.

Läs mer
Lager- och terminalverksamhet

Söker du lagerhållning, från enstaka pall till mer komplexa helhetslösningar, har vi tjänsten. Om uppdraget är litet eller stort spelar ingen roll, vi hittar en logistiklösning som ger hög säkerhet och trygg leverans.

Läs mer
Pellets

Vi säljer och levererar pellets över hela vår region. Allt du behöver tänka på är vägbredden, den fria höjden, att vägen tål ett visst axeltryck och att det är snöfritt och sandat.

Läs mer
Avlopp- och Spoltjänster

Vi har lösningarna, bokstavligt talat, om avloppen krånglar. Det kan handla om allt från fastighetsspolning och renspolning av dagvattenbrunnar till filmning av rör. Allt det du inte ser med blotta ögat fixar vi.

Läs mer
Slamsugningstjänster

Våra slamsugningstjänster, som omfattar olika typer av slamsugning, är ofta en väldigt bra lösning på många problem. Vi slamsuger det mesta och gör det snabbt, säkert och effektivt.

Läs mer
Snöröjning, vinterväghållning

Med hjälp av hjullastare, traktorer och lastbilar erbjuder vi all typ av snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpning. För vägar och parkeringar på industri-, handels- och hyresfastigheter samt vägföreningar.

Läs mer
Termotransport samt kyl- och fryslager

Behöver du hjälp med att transportera, lagra eller omlasta kyl- och frysgods tar vi hand om det. Vi, som experter på termotransporter, har mycket lång erfarenhet av att upprätthålla obrutna fryskedjor.

Läs mer

Har du några frågor, kontakta oss

Du kanske undrar över hur någon tjänst fungerar, hur fort vi kan utföra den eller vad den kostar? Kontakta oss genom att skriva ett mejl eller slå en signal. Vi svarar så snabbt vi kan. Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss