Vårt fokus på miljö har bara börjat

 

Fossilfria bränslealternativ 2030

Vår största miljöpåverkan är kopplad till drivmedel. Samtidigt rör sig våra fordon över stora områden, lastar tungt och utför uppdrag i och utanför städerna. En av våra utmaningar är att, tillsammans med våra kunder, finna alternativa bränslen och hitta rätt mätvärden att följa över tid. Idag har mer än 75 procent av vår totala fordonsflotta högsta Euroklass (Euro 6). Vi erbjuder dessutom alltid ett fossilfritt bränslealternativ. Men vi siktar ännu högre. Innan 2030 ska vi ha ställt om majoriteten av våra fordon till fossilfria bränslealternativ.

”Vår målsättning är att en del av fordonsflottan ska vara elektrifierad senast 2030.”

Elektrifiering senast 2030

Att elektrifiera en del av vår fordonsflotta är naturligtvis en målsättning. Samtidigt är det stora investeringar som krävs vilket vi måste ha respekt för. För att snabbt komma vidare i det här angelägna ärendet behöver vi kroka arm med våra kunder och hitta kreativa lösningar tillsammans. Vår målsättning är att en del av fordonsflottan ska vara elektrifierad senast 2030. Och minst xx fordon ska då köra på fossilfria bränslen, till exempel HVO 100 eller biogas.

Trafikoptimerade körningar

Vi har intensifierat arbetet med att optimera våra körningar. Det handlar framför allt om att inte köra luft i våra lastbilar, men också om planering. Antalet tomma transporter, så kallad hemlast, ska minimeras. Systemet för ruttoptimering med kartstöd och fordonsdatorer ska fortsätta att utvecklas. Såväl last- som köroptimering är a och o för att minimera vår negativa miljöpåverkan.

Grön el med solceller

Målet är att investera i solceller på alla våra fastigheter. Totalt sett finns det stora takytor som är möjliga att utnyttja för montering av effektiva solcellsanläggningar. Först ut blir vårt kontor på Getängsvägen. Vår anläggning på Galtbacken blir sannolikt steg två.

Kretslopp och återvinning

Nya lagar och myndigheters ökade krav på omhändertagande av avfall har gjort att efterfrågan på våra tjänster ständigt ökar. För att kunna ta steget fullt ut startade vi för flera år sedan miljösorteringsbolaget MS AB där vi ägnar oss åt omfattande återvinningsverksamhet. Merparten av det avfall vi samlar in och transporterar återvinns eller går till förbränning som genererar fjärrvärme och el. Orden kretslopp och återvinning går idag som en röd tråd genom hela vår verksamhet.

Galtbacken – vår egen återvinning

På vår egen återvinningsanläggning Galtbacken, utanför Borås, tar vi emot, sorterar och återvinner verksamhetsavfall från industri- och byggverksamheter i regionen. Avfallet behandlas med största möjliga kretsloppsanpassning, allt för en optimal återvinningsgrad och största möjliga miljövinst. På anläggningen har vi arbets- och lagringsytor för returträ, återvinningsmottagning av tidningar, wellpapp och plast samt osorterat material för deponi, brännbart och återvinningsmaterial.

Vi skräddarsyr ”miljökostymer”

För våra kunders räkning skräddarsyr vi ”miljökostymer” efter deras totala behov. Allt baserat på optimal återvinning vilket samtidigt minimerar kundernas kostnader. Vi arbetar bland annat med återvinning av: Asbest, Betong, Blandat avfall, Brännbart avfall, Däck, Deponi, Elektronikavfall, Farligt avfall, Gips, Glas, Gödsel, Kakel, Klinker, Kontorspapper, Metaller, Papper, Plast, Ris, Sekretess, Skrot, Slam, Stubbar, Tegel, Tryckimpregnerat, Trä, Trädgårdsavfall, Wellpapp.

Ladda hem sorteringsguider

Vill du veta mer om vad och hur du sorterar kan du läsa våra sorteringsguider – ladda hem dem här: Blandat utan gips och isolering, Blandat, Brännbart fint, Brännbart svårhanterat, Däck, Gips, Skrot, Hårdplast, Isolering, Konstruktionsmassor fina, Konstruktionsmassor för sortering, Konstruktionsmassor grova, Målat trä, Planglas, Rent trä, Sprängmattor, kassaskåp m.m., Tegel, Vattenhaltigt grus.

Har du några frågor, kontakta oss

Kanske har du frågor som du funderar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss