Ett varumärke kommer lastat

Varumärket är vårt löfte till dig och alla andra. I grunden handlar det om vad vi gör, hur vi uppträder och vad vi tror på. Vilka värderingar vi har. Det har alltså inte så mycket med vår logotyp att göra utan mer vad vi fyller den med. Vad du förknippar med varumärket.

Det här är vi

För att förtydliga allt det här har vi mejslat fram tre kärnvärden. Orden kan ses som ett filter när olika beslut ska tas internt. Stora som små. Vår vision är något vi strävar mot på lite sikt medan missionen kortfattat handlar om vad vi ska uträtta varje dag. Avslutningsvis har vi också en policy för sponsring, den hittar du längst ned.

Våra tre kärnvärden
– Kundfokus,
– Engagemang
– Ansvar.

Vision

LBC Borås, som partner, skall förbättra sina kunders verksamheter genom att utveckla och tillhandahålla kundanpassade helhetslösningar av transport-, logistik- och maskintjänster. 

Affärsidé

LBC Borås skall med god service, hög kompetens och stort engagemang vara kundernas självklara val för alla typer av uppdrag som genererar transport-, logistik- och maskintjänster.

”Vi är ett lokalt och hållbart företag och vill framför allt stödja projekt som är lokala och hållbara.”

Policy vid sponsring

Vi är ett lokalt och hållbart företag och vill framför allt stödja projekt som är lokala och hållbara. Pengarna vi har öronmärkt för detta ändamål är begränsade, därför har vi ingen möjlighet att tacka ja till allt hur behjärtansvärt och viktigt det än är. En gång om året tar vi beslut om vilka projekt vi ska stödja under de kommande tolv månaderna. De projekt vi väljer ska uppfylla dessa kriterier:

  • Vara geografiskt där vi finns
  • Involvera barn- och ungdomars utveckling
  • Ha inslag av hållbarhet:

     – Socialt och/eller

     – Miljö och/eller

     – Ekonomiskt

  • Möjlighet att mäta målsättning/effekt
  • Vara långsiktigt

Har du några frågor, kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss