Våra tre fokusområden

För att få optimalt fokus och störst kundnytta har vi delat in vår verksamhet i tre affärsområden, Bygg & anläggning, Gods & logistik samt Miljö & återvinning. Exakt vad vi erbjuder under våra affärsområden kan du läsa på den här sidan. Under varje affärsområde ryms det också många olika tjänster (läs mer om dessa under Tjänster).

Som ett fjärde ben har vi Borås Schakt, ett bolag vi förvärvade för många år sedan. Idag har det utvecklats till en kvalitetsverkstad för interna och externa fordon och maskiner. Vi utför allt från reparationer, service, om- och påbyggnationer av fordon, maskiner och dess kringutrustning.

Bygg & Anläggning

Sedan decennier är vi marknadsledare på bygg- och anläggningstransporter i Sjuhärad. Av våra tre affärsområden är Bygg & anläggning det största. Totalt sysselsätter enbart detta område över 150 fordon och maskiner. Vi erbjuder en heltäckande och väl utformad mix av olika fordon och utrustningar som gör oss mycket flexibla. Geografiskt arbetar vi främst inom Borås, Mark och Ulricehamn men är även verksamma inom ett större geografiskt område när så önskas.

Läs mer

Gods & logistik

Vi har lång erfarenhet av bud- och godstrafik i vår region, men även rikstäckande och utrikes. Med egna lagerterminaler erbjuder vi flexibla lösningar när det gäller lagring och omlastning av gods. I vår flotta finns allt från mindre budbilar, pickup med bakgavellift, kundanpassade fordon, 10–18 pallarsbilar samt trailers och kompletta fullekipage med släp. Kort sagt, vi kan erbjuda rätt bil till varje transport vilket medför god ekonomi för kunden med största möjliga hänsyn till miljön.

Läs mer

Miljö & återvinning

Under många år har vi byggt upp unik kunskap och en bred fordonspark för insamling och transport av de flesta avfallsslag. Merparten av det avfall vi samlar in och transporterar återvinns eller går till förbränning som genererar fjärrvärme och el. På vår egen anläggning Galtbacken utanför Borås tar vi emot, sorterar och återvinner verksamhetsavfall från industri- och byggverksamhet. Allt avfall behandlas med största möjliga kretsloppsanpassning för optimal återvinningsgrad och miljöhänsyn. Inom detta affärsområde ryms också en stor fordonspark med slam- och spolbilar med tillhörande erfarenhet och expertis inom detta område.

Läs mer

Har du några frågor, kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss