Industriavfall

Vi har lång erfarenhet av att ta hand om industriavfall. Med över 3000 containrar och flak av olika storlek och funktionalitet kan vi anpassa oss efter kundens förutsättningar. Vi har också en stor bredd av olika fordon för att hämta avfallet efter kundens önskemål. Den största delen av avfallet behandlar vi på vår egen miljöanläggning Galtbacken, söder om Borås.

Företagsanpassad miljöhantering

Tillsammans tar vi fram en anpassad miljöhantering som är optimerad efter just ert företags verksamhet. Vi går igenom era behov och förutsättningar, därefter implementerar vi den bästa lösningen för er ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Vi tar ett helhetsansvar

Vi ansvarar och håller i hela kedjan, utan några mellanhänder. Eftersom vi arbetar lokalt är ledtiderna korta. Avfallshantering sker löpande och allt följs upp med statistik över avfallsmängderna. Vi hämtar även det farliga avfallet, sköter all dokumentation och rapporterat till Naturvårdsverket.

Container, flak och kärl

Vårt utbud av containers, flak och kärl är brett för att tillgodose alla typer av behov, container och flak från 5–40 kbm och kärl från 190–660 liter. Vi hyr dessutom ut komprimatorer och balpressar. För farligt avfall har vi alla typer av emballage. Produktblad Container&Flak

Miljöutbildning

Vi hjälper er att flytta er uppåt på avfallstrappan! Genom att utbilda era medarbetare ökar engagemanget och förståelsen, vilket ökar sorteringsgraden och därmed miljömedvetenheten. Något som också får effekten att kostnaderna för återvinning minskar. Utbildningen hålls på plats hos er så att alla har möjlighet att delta.

Digital signering

Digital signering för karaktärisering av konstruktionsmassor

Har du några frågor, kontakta oss.

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss
/* Use the Inter Font */ @import url("https://use.typekit.net/mzk8kjq.css"); #printfriendly { font-family: "neue-aachen-pro", sans-serif !important; } #pf-body h1, #pf-body h2, #pf-body h3, #pf-body h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } h1, h2, h3, h4 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } #pf-body h2 { font-famliy: "neue-aachen-pro", sans-serif!important; } p { font-family: Helvetica, sans-serif!important; } #printfriendly #pf-src { display: none !important; }