Hållbarhet är för oss långsiktighet

Hur kan vi, även i framtiden, vara det självklara valet för våra kunder i en värld som ständigt förändras? Mycket kommer att handla om hur vi förhåller oss till hållbarhetsfrågorna. Och att vi gör rätt prioriteringar. Det gäller att fokusera på det som ger den mest långsiktiga vinsten för kunden, samhället och miljön. Men också för våra medarbetare och för LBC Borås som bolag. I vårt hållbarhetsarbete har vi bland annat tre fokusområden.

Fokusområde; människa

Någonstans handlar allt om människan. Oavsett om det innebär att vara en pålitlig samhällsbyggare eller genom att skapa gemenskap och samhörighet mellan kollegor. Det lokala är viktigt för oss, därför är vi närvarande och engagerade på många olika sätt i föreningslivet. Det finns många andra sätt att ta ansvar, det kan handla om alkolås eller kollektivavtal men också om välgörenhet som gör skillnad.

Läs mer

Fokusområde; miljö

Vi har ett ständigt fokus på vår miljö, ett tänk som avspeglar sig i alla beslut vi tar och i allt vi gör. Genom åren har vi samlat på oss bred kunskap och stor erfarenhet när det gäller miljökritiska områden som slamsugning, avfallshantering och återvinning. Vi har också allt det praktiska på plats som till exempel en bred fordonspark för insamling och transport av de flesta avfallsslag. Och inte minst en egen återvinningsstation.

Läs mer

Fokusområde; ekonomi

Att skapa lönsamhet och nya affärer på ett hållbart sätt är en komplex fråga. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med kunderna. För det krävs leveranser i rätt tid, på rätt sätt och till rätt pris. Långa avtal skapar förtroende och förutsättningar att tillsammans med kunden utvecklas och hitta nya möjligheter. Ett nära samarbete och en öppen dialog mellan oss och kunden ger förutsättningar till en vinn-vinn-situation.

Läs mer

Annat som ligger oss varmt om hjärtat

Vi har tydliga strategier, ställningstaganden och projekt som kan sorteras in under våra tre fokusområden människa, miljö och ekonomi. Dessutom har vi kontrollfunktioner som till exempel ISO-certifieringar och Fair Transport, transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Läs mer om dessa viktiga kvalitetsstämplar och hur vi arbetar med dem och ständigt utvecklar dem.

Läs mer

”Det lokala är också viktigt för oss, därför är vi närvarande och engagerade på många olika sätt i föreningslivet.”

Har du några frågor, kontakta oss

Kanske har du frågor som du funderar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss