Hitta våra tjänster snabbt och enkelt

För att göra det enkelt för dig har vi samlat våra tjänster under olika branscher. Leta upp din bransch, klicka och alla tjänster anpassade för just din bransch kommer upp. Hittar du ingen bransch som passar kan du gå direkt till våra tjänster i menyn.

Byggföretag

De tjänster vi har samlat här passar dig som representerar byggföretag med inriktning mot byggprojekt av flerfamiljshus och större byggnader som till exempel kommunala anläggningar, lager och industrifastigheter. Vi erbjuder allt från rivning och markjobb till lyft- och krantjänster. Här hittar du även avfalls- och återvinningslösningar.

Läs mer

Fastighetsbolag

De här tjänsterna är anpassade för dig som representerar företag som äger och förvaltar fastigheter. Oftast handlar det om kontors-, butiks- och hyresfastigheter. I förvaltningen av fastigheter är det vanligt med en löpande underhållsplan som till exempel innefattar avloppskontroll, men även snöröjning och sorteringslösningar för avfall.

Läs mer

Privatpersoner och föreningar

Skräddarsydda tjänster för dig som är privatperson och kanske äger en egen fastighet eller villa. Eller så är du engagerad i en förening som till exempel en bostadsrättsförening, vägförening eller samfällighet.

Läs mer

Transportföretag och distributörer

Här finns anpassade tjänster för dig som representerar transportföretag som erbjuder godstransporter. Det kan till exempel handla om gods till vår region där vi tar hand om sista milen-leveransen. Men vi kan också sköta omlastning, trucklossning och korttidslagring av gods.

Läs mer

”Oavsett vilken bransch du är verksam inom kan vi erbjuda de flesta och bästa tjänsterna.”

Markentreprenad

Det här är tjänster som har utvecklats för att passa markentreprenadföretag, speciellt de som arbetar med infrastrukturprojekt. Det kan handla om allt från vägbyggen, broar och rondeller till färdigställande av villatomter, industrimark och större VA-uppdrag.

Läs mer

Industri och handel

För dig som representerar ett företag inom industri- och handel, och som har sin tillverkning och/eller produktion i vår region, erbjuder vi många tjänster. Framför allt handlar det om godstransporter av olika slag men även om återvinningslösningar av verksamhetsavfall.

Läs mer

Kommuner och myndigheter

Här har vi samlat tjänster som främst vänder sig till kommuner och myndigheter med ansvar för samhällsviktiga funktioner. Det kan till exempel handla om snöröjning, vägunderhåll, avloppsunderhåll, sophantering, mat till skolor, äldreomsorg med mera.

Läs mer

Alla våra tjänster

Hittar du ingen bransch som passar dig kan du gå direkt till våra tjänster i menyn. För att göra det enklare att hitta har vi delat in tjänsterna i tre olika affärsområden; Bygg & Anläggning, Gods & Logistik samt Miljö & Återvinning.

Läs mer

Har du några frågor, kontakta oss

Du kanske undrar över hur någon tjänst fungerar, hur fort vi kan utföra den eller vad den kostar? Kontakta oss genom att skriva ett mejl eller slå en signal. Vi svarar så snabbt vi kan. Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss