Någonstans handlar allt om människan

 

En pålitlig samhällsbyggare

Vi är inte bara en transportör, vi kallar oss samhällsbyggare. Och har ett finger med i väldigt mycket av det som händer och sker i staden och i Sjuhäradsbygden. Att bygga och utveckla samhället är en självklar del av vår vardag. Vi river ner gammalt, bygger upp nytt, understöder byggen av vägar, broar och hus, återvinner avfall, skapar logistiska lösningar, halkbekämpar med mera – sådant som ger värde för invånarna och kunden. Vi är dessutom med och bidrar till olika samhällsprojekt som gör nytta och skapar stolthet. Vår tro är att vårt bolag behövs för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning.

”Vi mäter medarbetarnas hälsa samt den psykosociala arbetsmiljön och sätter mål tillsammans.”

Gemenskap och stolthet

Vårt utgångsläge är att medarbetare som blir lyssnade på, får rätt förutsättningar och känner gemenskap tillsammans skapar de team som lyckas. De kan handla om den fysiska arbetsmiljön men också om teknik, friskvård och samvaro. Vi mäter regelbundet medarbetarnas hälsa samt den psykosociala arbetsmiljön och sätter mål tillsammans.

Vi är en organisation uppdelad i flera olika områden, från åkeriägare och chaufförer till kontorspersonal. Sammanhållningen är extremt viktig och gemensamma aktiviteter ordnas regelbundet. Vi-känslan förstärks med profilering, försäkringar och kollektivavtal. Målet är att alla ska känna stolthet över LBC Borås.

Kollektivavtal och alkolås

Vi ska leverera service på ett hållbart sätt. Sedan länge är samtliga fordon därför utrustade med alkolås. Att alla åkeriers medarbetare har kollektivavtal är ytterligare ett av de krav vi ställer.

Vi stöder Team Rynkeby

Team Rynkeby är ett europeiskt välgörenhetscykellag som cyklar till Paris varje år för att samla in pengar till barn med kritiska sjukdomar och deras familjer. Varje år har vi en omröstning internt bland alla medarbetare på LBC Borås vilket projekt vi ska stödja. Den här gången vann Team Rynkeby. Genom att stödja dem bidrar vi till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden i Sverige.

En engagerad sponsor

Vi är ett lokalt och hållbart företag och vill framför allt stödja projekt som också är lokala och hållbara. De projekt vi stöder ska uppfylla dessa kriterier:
• Vara geografiskt där vi finns.
• Involvera barn- och ungdomars utveckling.
• Ha inslag av hållbarhet enligt vår definition:
– Människa och/eller
– Miljö och/eller
– Ekonomi
• Möjlighet att mäta målsättning/effekt.
• Vara långsiktigt

Idag sponsrar vi många olika föreningar, från stora IF Elfsborg till mindre breddföreningar. Det kan handla om ekonomiska bidrag i utbyte mot skyltreklam eller annonsplatser på hemsidor. Det kan också vara andra smarta lösningar som till exempel profilerade LBC-muggar som föreningarna i sin tur använder i sin verksamhet.

Har du några frågor, kontakta oss

Kanske har du frågor som du funderar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss