Fair Transport – för sunda transporter

Detta är transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg där syftet är att sunda och hållbara transporter ska öka i andel på vägarna. Med certifieringen vill åkerinäringen bidra till att nå landets klimatmål, Nollvision, och att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor där goda arbetsvillkor ska vara självklart för alla som verkar i branschen.

2023 beslutade en enhällig styrelse att LBC Borås med medlemsåkerier skulle gå med i Fair Transport. Första medlemsåkeriet att anslutas till Fair Transport var KMD Management.

LBC Borås AB var företag nummer 400 att certifiera sig. Martin Falck, Vd, berättar varför de valt Fair Transport som certifiering.
– Vi vill visa att vi tar hållbarhetsarbetet på allvar och nu då Fair Transport är en certifiering som dessutom ställer krav på att våra underleverantörer ska vara certifierade så var det en viktig pusselbit som föll på plats. Det är kompatibelt med vad vi står för, det är positivt för branschen, kunderna och internt i organisationen. Vi gör hållbarhetsarbetet tillsammans och vi får en samsyn som ger stolthet.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg där syftet är att sunda och hållbara transporter ska öka i andel på vägarna. Med certifieringen vill åkerinäringen bidra till att nå landets klimatmål, Nollvision, och att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor där goda arbetsvillkor ska vara självklart för alla som verkar i branschen. LBC Borås märker även av ett ökat intresse från kunderna.
– Det har hänt mycket inom branschen bara de senaste åren. Nu pratar vi i stort sett alltid om hållbarhetsfrågor i möten och förhandlingar med kunder och leverantörer. Kunddialogen är viktig nu och vi hoppas att kraven kommer alltmer, avslutar Martin Falck.

 

Läs mer

Har du några frågor, kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss