Hållbarhet är för oss långsiktighet

Hur kan vi, även i framtiden, vara det självklara valet för våra kunder i en värld som ständigt förändras? Mycket kommer att handla om hur vi förhåller oss till hållbarhetsfrågorna. Och att vi gör rätt prioriteringar. Det gäller att fokusera på det som ger den mest långsiktiga vinsten för kunden, samhället och miljön. Men också för våra medarbetare och för LBC Borås som bolag. I vårt hållbarhetsarbete har vi fem fokusområden.

”Mycket kommer att handla om hur vi förhåller oss till hållbarhet.”

Fokusområde: Miljö

Vår största miljöpåverkan är kopplad till drivmedel. Samtidigt rör sig våra fordon över stora områden, lastar tungt och utför uppdrag i och utanför städerna. Hur kan vi tillsammans med kunderna hitta alternativa bränslen, optimera våra körningar, minimera antalet tomma transporter och hitta rätt mätvärden att följa över tid? Idag har mer än 75 procent av vår totala fordonsflotta högsta Euroklass (Euro 6). Men vi siktar ännu högre. Innan 2030 vill vi ha ställt om majoriteten av våra fordon till fossilfria bränslealternativ.

Fokusområde: Människa

Medarbetare som blir lyssnade på, får rätt förutsättningar och känner gemenskap skapar tillsammans de team som lyckas. Vårt arbete handlar om den fysiska arbetsmiljön men också om teknik, friskvård och gemenskap. Vi mäter medarbetarnas hälsa samt den psykosociala arbetsmiljön och sätter mål tillsammans.

Fokusområde: Kvalitet

Vi ska leverera service på ett hållbart sätt. Att samtliga fordon är utrustade med alkolås och att alla åkeriers medarbetare har kollektivavtal är några av de krav vi ställer. Internrevisioner och ISO-certifieringar av ackrediterad revisor är andra kontrollfunktioner som sätter nivån och får oss att ständigt arbeta med förbättringar och hitta rotorsaken till avvikelser.

Fokusområde: Ekonomi

Att skapa lönsamhet och nya affärer på ett hållbart sätt är en komplex fråga. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med kunderna. För det krävs leveranser i rätt tid, på rätt sätt och till rätt pris. Långa avtal skapar förtroende och förutsättningar att tillsammans med kunden utvecklas och hitta nya möjligheter. Kan vi skapa ett nära samarbete och en öppen dialog mellan oss och kunden ger det förutsättningar till en win-win situation.

Fokusområde: Samhälle

Vi är inte bara en transportör, vi kallar oss samhällsbyggare. Att bygga och utveckla samhället är en självklar del av vår vardag. Vi river ner gammalt, bygger upp nytt, återvinner avfall och skapar logistiska lösningar som ger värde för kunden. Vi är dessutom med och bidrar till olika samhällsprojekt som gör nytta och skapar stolthet. Vår tro är att vårt bolag behövs för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning.

Har du några frågor, kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss