Miljötänk och egen återvinningsstation

Vi har ett ständigt fokus på vår miljö, ett tänk som avspeglar sig i alla beslut vi tar och i allt vi gör. Genom åren har vi samlat på oss bred kunskap och stor erfarenhet när det gäller miljökritiska områden som slamsugning, avfallshantering och återvinning. Vi har också allt det praktiska på plats som till exempel en bred fordonspark för insamling och transport av de flesta avfallsslag. Och inte minst en egen återvinningsstation.

Kretslopp och återvinning

Nya lagar och myndigheters ökade krav på omhändertagande av avfall har gjort att efterfrågan på våra tjänster ständigt ökar. För att kunna ta steget fullt ut startade vi för flera år sedan miljösorteringsbolaget MS AB där vi ägnar oss åt omfattande återvinningsverksamhet. Merparten av det avfall vi samlar in och transporterar återvinns eller går till förbränning som genererar fjärrvärme och el. Idag är MS AB införlivat i LBC Borås AB, men orden kretslopp och återvinning går idag som en röd tråd genom hela vår verksamhet.

Galtbacken – vår egen anläggning

På vår egen återvinningsanläggning Galtbacken, utanför Borås, tar vi emot, sorterar och återvinner verksamhetsavfall från industri- och byggverksamheter i regionen. Avfallet behandlas med största möjliga kretsloppsanpassning, allt för en optimal återvinningsgrad och största möjliga miljövinst. På anläggningen har vi arbets- och lagringsytor för returträ, återvinningsmottagning av tidningar, wellpapp och plast samt osorterat material för deponi, brännbart och återvinningsmaterial.

Har du några frågor, kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss